Biyografi İradә Mehri Əliyeva

İradә Mehri Əliyeva

Otobiyografi

Otobiyografi İradә Mehri Əliyeva
İradә Mehri Әliyeva 18 Fevral 1982 ci ildә Bakıda doğulub. 2001 ci ildә Asәf Zeynallı adına Bakı Musiqi Akademiyası konservatorısında oxudu 2005-ci ildә mәzun oldu. 2013-2015 ci illәrdә oxuduğu mahnılarla sevilmәyә, tanınmağa başladı. Mahnıların bir qismi: Yenә dә, Sәnsiz yaşamaq olmur, hәyatım, dön desәm vә s.
Реклама